مارس 8, 2019

اردوی مشکاة 4

اردوی دانشجویان الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام با نام مشکاة برای سومین سال متوالی برگزار شد. در این اردو […]