می 8, 2019

افتتاحیه مناظرات

می 7, 2019

مروری بر ادوار تاریخ فقه امامیه و اخباری گری

می 7, 2019

مروری بر ادوار تاریخ فقه امامیه و اخباری گری

دانلود صوت دکتر طاووسی مسرور
می 7, 2019

مروری بر ادوار تاریخ فقه امامیه و اخباریگری

این کارگاه با ارائه دکتر طاووسی مسرور برگزار شد. برای دانلود صوت این جلسه اینجا را کلیک کنید. برای مشاهده […]